28.05.2012
Sala 422 16:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Krzysztof Graczyk

Radiative Corrections - Veltman-Passarino Integrals and Other Stuff

Celem seminarium jest wprowadzenie do rachunków radiacyjnych. Zacznę od omówienia podstawowych wielkości i tricków używanych w rachunkach radiacyjnych. Wreszcie opowiem o bieżących zastosowaniach, w szczególności o procesach, w których wymieniane są dwa fotony a tarczą jest nukleon. Pokaże możliwości jakie dają pakiety FeynCalc i FeynLoop. Pozwalają one prowadzić rachunki radiacyjne dla QED oraz modelu standardowego.