04.06.2012
Sala 422 14:00 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

dr Łukasz Mścisławski OP, dominikanin, Politechnika Wrocławska

Między przyczynowością a złożonością

Pojęcie przyczynowości jest jednym z tych pojęć, które leżą u fundamentów prób racjonalnego ujmowania świata. W jednym z możliwych wariantów jego rozumienia jest, wraz z odpowiednim aparatem formalnym, także poniekąd współodpowiedzialne za skuteczność badań w ramach nauk przyrodniczych. Powstaje jednak pytanie o to, czy - biorąc pod uwagę coraz intensywniejsze badanie w ramach różnych dyscyplin układów złożonych - nie należy spodziewać się jakiejś zmiany roli tego pojęcia, także wewnątrz nauk przyrodniczych?