12.10.2012
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr Maciej Matyka

Modelowanie przepływu krwi przez aortę brzuszną człowieka

Omówię rolę i miejsce symulacji komputerowych przepływu płynów w procesie diagnostycznym tętniaka aorty brzusznej. Na przykładzie danych pochodzących od prawdziwych pacjentów pokażę, jak można uprościć proces przygotowania danych do przeprowadzenia obliczeń używając metody gazu sieciowego Boltzmanna (LBM), którą porównam do standardowej metody objętości skończonych.