22.09.2006
Sala 422 14:00 
Seminarium Doktoranckie

Marcin Piątek

Obrona rozprawy doktorskiej

Temat: Własności analityczne czteropunktowych bloków konforemnych na sferze. Promotor: Dr hab.Zbigniew Jaskólski, prof. U.Wr. Recenzenci: Prof.dr hab.Zbigniew Haba– Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski Dr hab.Franco Ferrari, prof. U. Szcz.– Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński