05.11.2012
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr Wojciech Cegła

S.R.S. Varadhan i metoda wielkich odchyleń.

---