12.11.2012
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr hab. Marek Mozrzymas

Własności permutacyjnych algebr tensorowych z jedną częściową transpozycją

--