13.11.2012
Sala 422 14:10 
Seminarium Doktoranckie

Jarosław Gołembiewski

Mechanika płynów w ośrodkach porowatych

Zagadnienie transportu płynów przez materiały porowate spotykane jest w wielu dziedzinach takich jak medycyna czy technika. Szczególnie istotne jest określenie zależności między własnościami przepływu i ośrodka, w którym się odbywa. Seminarium poświęcone będzie problemowi wyznaczania przepuszczalności, będącej jedną z podstawowych wielkości opisujących ośrodek porowaty.