12.10.2006
Sala 422 14:30 
Seminarium Doktoranckie

Nowi doktoranci

Prezentacja prac magisterskich

Damian Chorązkiewicz - " Dynamiczne Półgrupy Kwantowe" Anna Bukiewicz - tytuł nieznany.