22.11.2012
Sala 422 14:10 
Seminarium Doktoranckie

Łukasz Juchnowski

Produkcja par cząstka-antycząstka w silnych polach elektromagnetycznych

W swoim wystąpieniu przedstawię zagadnienia związane z produkcją par: - Interpretacja rozwiązań r. Diraca o ujemnych energiach - Spontaniczna emisja pozytonu w zderzeniach jonów - Wytwarzanie par w silnych wiązkach laserowych - Produkcja par z próżni w silnym polu elektrycznym