30.11.2012
Sala 163 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Konrad Banaszek (UW)

Nobel z fizyki 2012: Małe jest intrygujące!

Nagrodę Nobla z fizyki w 2012 r. otrzymali wspólnie Serge Haroche oraz David Wineland. Rozwinęli oni techniki doświadczalne, które umożliwiły kontrolowanie i detekcję pojedynczych układów kwantowych, takich jak fotony we wnękach rezonansowych oraz jony w pułapkach. Pozwoliło to na wykonanie szeregu pięknych eksperymentów, które od narodzin mechaniki kwantowej pozostawały w sferze myślowej, a które w dobitny sposób unaoczniają kwantowość mikroświata i wynikające stąd intrygujące zjawiska.