Łukasz Marcinowski

Modelowanie pomiaru spinowych stanów dwuelektronowych w podwójnej kropce kwantowej w obecności fononów

Prezentacja poświęcona jest wpływowi oddziaływania fononowego na pomiar stanów spinowych w układzie podwójnej kropki kwantowej oddziałującej z kwantowym stykiem punktowym. Dwa elektrony zlokalizowane w podwójnej kropce kwantowej mogą tworzyć singletowe lub trypletowe stany spinowe, które przy braku obecności fononów można odróżnić mierząc fluktuacje prądu przepływającego przez kwantowy styk punktowy. Fonony powodują termalizację obsadzeń stanów singletowych, tłumiąc fluktuacje i uniemożliwiają rozróżnienie stanów singletowych i trypletowych przez obserwację prądu przepływającego przez kwantowy styk punktowy.