14.12.2012
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr hab. Lech Jakóbczyk

Czy tylko splątanie? Kwantowe korelacje w układach złożonych

Kwantowe układy złożone charakteryzują się istnieniem korelacji, które nie mają klasycznych odpowiedników. Słynne splątanie stanów kwantowych jest najbardziej znanym przejawem istnienia takich korelacji. Stan mieszany zawiera jednak informacje o całkowitych korelacjach układu złożonego: metody wydzielenia ich części klasycznej i kwantowej stanowią ostatnio przedmiot intensywnych studiów w kwantowej teorii informacji. Jak się okazuje, wiele mieszanych stanów separowalnych przejawia nieklasyczne zachowania, tak więc identyfikacja kwantowych korelacji innych niż splątanie jest szczególnie istotna jeśli chcemy poznać subtelną granicę między światem kwantowym i klasycznym. Referat będzie zwięzłym wprowadzeniem do powyższej tematyki badawczej. Przedstawię w nim też najważniejsze wyniki w tej dziedzinie badań.