dr Janusz Szwabiński

Technologie semantyczne we wdrożeniach systemów informatycznych

Do niedawna główną rolę w procesie wyboru odpowiedniego rozwiązania IT odgrywał człowiek. Sam proces był żmudny, czasochłonny i wymagał specjalistycznej wiedzy zarówno z obszaru działania przedsiębiorstwa, jak i technologii informacyjnych. Dopiero wprowadzenie standardów związanych z sieciami semantycznymi stworzyło podstawy do zautomatyzowania procesu dopasowywania systemów IT do wymagań klientów. Jedną z ważniejszych koncepcji w projekcie sieci semantycznych są ontologie służące do określania znaczenia informacji. W trakcie wykładu zademonstrowana zostanie metoda automatycznego wyszukiwania optymalnych rozwiązań IT wykorzystująca ontologie oraz graficzne modele wymagań biznesowych i oprogramowania. Omówione zostaną korzyści, jakie płyną z zastosowania technologii semantycznych oraz problemy, jakich doświadczyliśmy podczas testowania prototypowej implementacji tej metody w ramach projektu plugIT (http://plug-it-project.eu).