mgr inż. Tomasz Marciniszyn z Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Właściwości fizyczne i przejścia fazowe w wybranych nanokompozytach ferro i antyferroelektrycznych