01.03.2013
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr Janusz Szwabiński

Sieci pokarmowe z zamkniętym obiegiem materii organicznej

Po krótkim wprowadzeniu do sieci pokarmowych zaprezentuję model sieci z zamkniętym obiegiem materii organicznej. Korzystając z metod Monte Carlo, przeanalizuję ewolucję czasową układu oraz czynniki wpływające na jego stabilność. Omówię również związek między perkolacją szczątków organicznych w układzie a falami gęstości obserwowanymi w liczebnościach poszczególnych gatunków.