08.03.2013
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. dr hab. Paweł Rudawy (IA)

Człowiek jako mieszkaniec Wszechświata - wpływ środowiska kosmicznego na życie na Ziemi

W ramach wykładu omówione zostaną najważniejsze procesy i zjawiska astronomiczne mające bezpośredni lub pośredni istotny wpływ na biosferę Ziemi. W szczególności omówione zostaną: a) erupcje gwiazd supernowych b) zderzenia (impakty), w tym obiekty typu NEO c) zmiany ewolucyjne Słońca jako gwiazdy d) wpływ aktywności Słońca e) okresowe zmiany orbity Ziemi oraz ich wpływ na wybrane aspekty ekosfery czy też klimatu