dr Janusz Miśkiewicz

Korelacje szeregów czasowych w skali małej i dużej

W referacie przedstawię trudności napotykane przy analizie korelacji krzyżowych oraz próbę ich rozwiązania poprzez wprowadzenie potęgowej miary korelacji. Wskażę także na problemy związane z analizą macierzy odległości.