22.03.2013
Sala DSF 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. dr hab. Marek Zrałek (IF UŚl)

Próby wyjaśnienia mas i mieszania neutrin

Wyjaśnienie pochodzenia masy materii jest jednym z centralnych problemów fizyki. Z pewnością tak jest w fizyce klasycznej (przestrzeń, czas, masa). W świecie kwantowym i relatywistycznym masa staje się częścią zachowanej energii. Potrafimy już wyjaśnić ponad 96% masy otaczającej nas materii. Reszta, a więc te pozostałe 4%, związana jest bezpośrednio z działaniem pola Higgsa odpowiedzialnego za masy elementarnych elektronów oraz dwóch kwarków „up” i „down”. Tych mas, jak dotąd, nie potrafimy obliczyć z zasad pierwszych. Seminarium poświęcone będzie próbom wyjaśnienia mas wszystkich kwarków i leptonów. Istnieją powody, aby zacząć od leptonów. Silne mieszanie pomiędzy nimi daje nadzieję na wyjaśnienie relacji pomiędzy masami i mieszaniem leptonów.