21.03.2013
Sala 422 14:10 
Seminarium Doktoranckie

Łukasz Juchnowski

Pewne zjawiska wynikające z oddziaływania foton-foton

Wraz z rozwinięciem wynalezionej w połowie lat 80-tych techniki Chirped Pulse Amplification stało się możliwe zbudowanie laserów wytwarzających fale e-m o znacznym natężeniu $E > 10^{21}frac{V}{m}$. Stwarza to okazje do badania oddziaływania foton-foton oraz obserwacji efektów związanych z fluktuacjami próżni. Jak wiadomo na mocy QED wzbudzenia próżni sprawiają, że cząstki uczestniczące w oddziaływaniach e-m zachowują się jakby były zanurzone w "efektywnym ośrodku". Uzasadnione więc jest twierdzenie o możliwości obserwacji zjawisk optycznych podobnych do tych znanych w fizyce materii skondensowanej.