08.04.2013
Sala 442 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

mgr M. Studziński (Uniwersytet Gdański)

Zastosowanie częściowej transpozycji w wybranych zagadnieniach kwantowej teorii informacji

--