23.10.2006
Sala 422 14:30 
Seminarium Doktoranckie

Nowi doktoranci

Prezentacja prac magisterskich

Adrian Walkus, Grzegorz Pyda