19.04.2013
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. dr hab. Ryszard Kutner (WF UW)

Dynamiczne przemiany fazowe na rynkach finansowych

Wykorzystując narzędzia teorii grafów oraz teorii informacji, przedstawię oryginalne wyniki dotyczące ewolucji wybranych giełd traktowanych jako ewoluujące sieci złożone. Giełdy reprezentowane są tutaj przez drzewa o minimalnej rozpiętości (ang. minimal spanning trees), co pozwoliło badać (przede wszystkim na drodze numerycznego symulowania ewolucji całego rynku) dynamiczne, strukturalne i topologiczne przemiany fazowe między dobrze określonymi fazami o niewielkiej zawartości informacji scharakteryzowane istnieniem zdarzeń ekstremalnych, tzw. czarnych łabędzi (ang. black swans) poprzez pośrednią, niestabilną fazę o podwyższonej zawartości informacji – faza ta charakteryzuje się istnieniem zdarzenia super-ekstremalnego, czyli królewskiego smoka (ang. dragon-king). Wszystko to umożliwiło rozszyfrowanie scenariusza pokazującego wchodzenie giełd w krach i wychodzenie z niego. Przedstawię film (off-line) realizujący ten scenariusz.