26.04.2013
Sala 163 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski (AGH Kraków)

Efekt Simmla i imiona dzieci

Efekt Simmla polega na dryfie symboli statusu od wyższych do niższych warstw społecznych. Dryf jest napędzany z jednej strony naśladowaniem elit przez warstwy niższe, z drugiej - dążeniem elit do odróżniania się od naśladowców. Zakładamy, że w sieci społecznej o strukturze bezskalowej warstwa społeczna może być reprezentowana przez stopień wierzchołka. Symulacje efektu Simmla w takiej sieci odtwarzają pewne stylizowane fakty dotyczące częstości nadawania określonych imion dzieciom w USA w latach 1880-2011.