Marcin Rybak

Rywalizujące procesy kontaktowe na sieci Wattsa-Strogatza

Symulowana dynamika polega na konkurencji dwóch procesów kontaktowych. Pierwszy jest określony regułą modelu wyborcy. Drugi proces jest realizowany w dwóch wariantach, ale w obu z nich źródłem zmiany jest para węzłów w tym samym stanie. W wariancie pierwszym każdy węzeł z tej pary musi być sąsiadem zmienianego węzła, wariant drugi jest realizacją modelu Sznajdów. Wyniki numeryczne wskazują na kluczową rolę współczynnika klasteryzacji C, który jest kontrolowany przez prawdopodobieństwo przełączania wiązań.