dr Anna Kowalska-Pyzalska, dr Katarzyna Maciejowska

Modelowanie dyfuzji zachowan proekologicznych (energooszczednych) konsumentow na rynku energii elektrycznej z wykorzystaniem modeli agentowych.