24.05.2013
Sala 445 14:00 

dr Paweł Gusin

Od problemu stałej kosmologicznej do „multiświata”

Przedstawię historię stałej kosmologicznej i problemy z nią związane. Obserwacje wskazują, że wartość stałej kosmologicznej jest 60-rzędów wielkości mniejsza niż wartość otrzymywana z obliczeń teoretycznych. Przedstawię kilka prób wyjaśnienia tej olbrzymiej rozbieżności. Żadna z tych prób nie jest satysfakcjonująca.