14.12.2006
Sala 422 14:30 
Seminarium Doktoranckie

Łukasz Andrzejewski

Tytuł nieznany

Seminarium będzie dotyczyć gazów kwantowych na sieci, metod otrzymywnia Hamiltonianu efektywnego na przykladzie bezspinowego modelu Falikova -Kimballa oraz przdzstawienie problemow związanych z zastosowaniem tych samych metod w przypadku spinowym.