07.06.2013
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

mgr Jakub Żmuda

Konsystentne wielociałowe modele rozpraszania leptonów na jądrach atomowych w zakresie energii od 500 do 1200 MeV

Seminarium dotyczyć będzie oddziaływań leptonów z jądrami atomowymi w zakresie energii od około 500 MeV do 1.2 GeV, który to jest szczególnie ważny dla akceleratorowych neutrinowych eksperymentów oscylacyjnych, jak T2K. W jego ramach zaprezentuję główne zagadnienia i trudności zunifikowanego opisu teoretycznego rozpraszania leptonów na jądrach od procesu kwazielastycznego do produkcji pojedynczych pionów i prądów wymiany mezonów. Omówię problem masy aksjalnej nukleonu rekonstruowanej z danych eksperymentu MiniBooNE oraz wynikające implikacje. Szczególną uwagę poświęcę modelowi produkcji pionów z tłem nierezonansowym oraz wpływowi poszczególnych efektów jądrowych na obserwable. Przedstawię też zagadnienie oddziaływań z wieloma nukleonami poprzez prądy wymiany mezonów.