06.06.2013
Sala 422 14:10 
Seminarium Doktoranckie

Tomasz Golan

Efekty jądrowe w oddziaływaniach neutrin z materią

W opisie rozpraszania wysokoenergetycznych neutrin na jądrach atomowych uzasadnione jest stosowanie przybliżenia impulsowego, w którym oddziaływanie zachodzi na pojedynczym nukleonie. Wyprodukowane cząstki propagowane są następnie przez materię jądrową, co nazywamy oddziaływaniem stanów końcowych (FSI). Na seminarium omówię model kaskady wewnątrzjądrowej opisujący FSI, w którym cząstki między zderzeniami traktuje się jak klasyczne. Przedstawię też różne efekty kwantowe, które uwzględnia się w modelu. Na koniec zaprezentuję porównanie modelu z danymi doświadczalnymi.