18.10.2013
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. dr hab. Jerzy Lukierski

Kwantowa grawitacja - ważne wyzwanie przed fizyką teoretyczną

Po krótkim historycznym wstępie i przypomnieniu nierenormalizowalności kwantowej grawitacji (KG) w podejściu perturbacyjnym omówię różnice w opisie teorio-polowym w zastosowaniu do cząstek elementarnych (np. w Modelu Standartowym) i grawitacji opisującej dynamikę czasoprzestrzeni. Podkreślę pojawienie się nieprzemienności czasoprzestrzeni jako charakterystyki KG na odległościach Planckowskich. Krótko omówię następujące podejścia do KG: 1) Pętlowa KG (Loop Quantum Gravity), 2) KG jako zdeformowana teoria pola na nieprzemiennej czasoprzestrzeni, 3) KG na sieci w ramach funkcjonalnego podejscia do KG, 4) KG jako sektor kwantowej teorii pola struny. Pokażę iż powyższe podejścia są raczej komplementarne przy projekcie sformułowania modelu KG z pożądanymi właściwościami. W części końcowej powiem krotko o nowszych ideach holograficznej grawitacji (dualnośc AdS/CFT) oraz o wyprowadzaniu grawitacji z poziomu jeszcze bardziej podstawowego.