11.01.2007
Sala 422 14:30 
Seminarium Doktoranckie

Łukasz Derkacz

Splątanie i Interferencja w atomach trójpoziomowych