09.12.2013
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr Anna Pachoł (Reykjavik)

Deformacje symetrii relatywistycznych

--