13.12.2013
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr hab. Marek Nowicki (IFD)

Zastosowanie efektów dyfrakcyjnych elektronów w badaniach strukturalnych: eksperyment i teoria

Podczas wykładu przedstawione zostaną doświadczalne i teoretyczne aspekty metod DAES (directional Auger electron spectroscopy) i DEPES (directional elastic peak electron spectroscopy). Wyniki dotyczące mechanizmu wzrostu, struktury adsorbatu, populacji domen oraz miejsc adsorpcyjnych zostaną przedstawione dla: Ag/Au(111), Cu/Ru(10-10), O/Ru(10-10) i Cu/Pt(111).