dr hab. Grzegorz Kondrat

Porowatość (w) perkolacji

Opowiem o pewnym ciekawym problemie na styku perkolacji i modelowania ośrodków porowatych