10.01.2014
Sala 163 12:15 
Seminarium Instytutu

Prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski (INTiBS PAN)

Nadprzewodnictwo ciężkofermionowe i kwantowe zjawiska krytyczne w układach f-elektronowych

W wykładzie omówione zostaną podstawowe pojęcia fizyki układów z silnie skorelowanymi elektronami, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyk ciężkofermionowych, kwantowych zjawisk krytycznych i niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa. Krótki, historyczny przegląd odkryć dokonanych w obszarze nadprzewodnictwa ciężkofermionowego stanie się przyczynkiem dla prezentacji kilku wyników naszego zespołu badawczego w INTiBS PAN, uzyskanych na przestrzeni ostatnich kilku lat. W podsumowaniu, podjęta zostanie próba sformułowania najbardziej intrygujących otwartych problemów, związanych z omawianymi zagadnieniami.