20.01.2014
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr Katarzyna Roszak (Politechnika Wr)

Zależność zaniku splątania kubitów spinowych w kropkach kwantowych od pola magnetycznego

--