Jacek Stefan

Wpływ cech fizyko-metrycznych i stanu klinicznego hospitalizowanych przyjętych w celu inwazyjnej diagnostyki terapii choroby wieńcowej na dawkę promieniowania rentgenowskiego w trakcie procedury

-