31.03.2014
Sala 445 15:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Jakub Żmuda

Konstruowanie efektywnych generatorów oddziaływań neutrin

Seminarium dotyczyć będzie konstrukcji generatorów Monte Carlo oddziaływań neutrin dla neutrinowych eksperymentów oscylacyjnych. Poruszone zostaną m.in. problemy efektywnego sposobu losowania zmiennych z rozkładów prawdopodobieństwa, wyborze układu odniesienia dla obliczeń a także generowania prawdopodobieństw na podstawie modeli fizycznych.