25.04.2014
Sala 163 12:15 
Seminarium Instytutu

Biuro Projektów Zagranicznych UWr

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Horyzont 2020

Przedstawione zostaną możliwości aplikowania zarówno w ramach grantów indywidualnych, jak i projektów realizowanych w konsorcjach.