dr Janusz Szwabiński

Dyfuzja innowacji na sieciach małego świata