dr Maciej Matyka

Rozkład prędkości płynu w ośrodku porowatym

Przedstawię cel i motywację badań nad rozkładem prędkości w transporcie płynu przez ośrodki o budowie porowatej. Ostatnie wyniki eksperymentalne (Phys. Rev. Lett. 111, 064502, 2013) wskazują na eksponencjalne skalowanie funkcji rozkładu wartości prędkości w układzie upakowanych kul. Bliższe spojrzenie na te dane pokazuje jednak coś innego. Przeanalizowaliśmy ten problem używając narzędzi numerycznych i modelu o zmiennej porowatości. Zbadaliśmy m.in. obszar niskich i wysokich porowatości (układy rozrzedzone), gdzie pokazaliśmy, że funkcje rozkładu odpowiadają rozkładom Gaussa. Zaproponowaliśmy prostą interpretację na gruncie centralnego twierdzenia granicznego.