28.06.2007
Sala 422 14:30 
Seminarium Doktoranckie

Doktoranci

Seminarium sprawozdawcze

Na seminarium będą przeprowadzone krótkie (5 min.) sprawozdania z pracy naukowej w trakcie bieżącego roku akademickiego.