30.05.2014
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr Janusz Miśkiewicz

Potęgowy schemat klasyfikacji korelacji w zastosowaniach ekonofizycznych ***** Power law classification scheme of correlations in econophysics applications

Korelacje krzyżowe stanowią istotny element analizy danych, szczególnie tam, gdzie charakter oddziaływania nie jest jeszcze poznany. Należy zauważyć, że dominująca pozycję mają tutaj metody oparte na współczynniku Pearsona, który bada istnienie korelacji liniowych. W referacie zostanie przedstawiona alternatywna metoda oparta na potęgowym schemacie korelacji. Pozwala ona na rozróżnienie znacznie szerszej klasy zależności określając siłę i stabilność badanych zależności. ***** Analysis of cross-correlations is an important element of data analysis, particularly in systems were model of interactions among systems was not established. The Pearson correlation coefficient is the most popular choice in cross-correlation analysis. However, it verifies only the hypothesis if the correlations are linear. In the seminar the alternative method i.e. power law classification scheme will be presented. This method significantly extends the range of correlation types allowing to measure strength and stability of correlations.