Sebastian Szkoda

Metody zrównoleglania algorytmów automatów komórkowych

Podczas seminarium przedstawię aktualny stan moich prac. Skupię się na wysokowydajnym wykonywaniu obliczeń naukowych metodami automatów komórkowych, na przykładzie rozwijanego przeze mnie algorytmu FHP. Przedstawione technologie oraz pomysły na implementacje są oczywiście możliwe do wykorzystania w innych zagadnieniach naukowych.