16.06.2014
Sala 445 15:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Jan Sobczyk

Nowe kierunki w modelowaniu odziaływań neutrin

Referat (wygłoszony tydzień temu na konferencji Neutrino 2014 w Boston) zawiera obszerny wstęp z uzasadnieniem dlaczego omawiany kierunek badań jest ważny dla doświadczeń neutrinowych z "długą bazą". Głównym tematem jest zagadnienie tzw "prądu dwuciałowego" będące w ostatnich latach obiektem wielu dociekań tak teoretycznych jak i doświadczalnych.