03.10.2014
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr hab. Zbigniew Koza, prof. nadzw.

Współbieżność poza MPI: wielkie wyzwanie dla fizyki obliczeniowej ****** Parallelism Beyond MPI: A Great Challenge of Computational Physics

W ciągu ostatnich 15 lat komputery przeszły ewolucję, która wymaga zmiany sposobu myślenia o programowaniu. Podczas seminarium omówię istotę tej (r)ewolucji oraz jej wpływ na fizykę obliczeniową. ****** In the last 15 years the computer hardware has evolved so much that its programming requires a paradigm shift. During the seminar I will discuss the essence of this (r)evolution as well as its impact on computational physics.