10.10.2014
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr hab. Janusz Jędrzejewski, prof. nadzw.

Kwantowe przemiany fazowe i krytyczność w perspektywie kwantowej wierności ***** Quantum phase transitions and criticality; the quantum-fidelity perspective

Przedstawię kwantowe przemiany fazowe i kwantową krytyczność w opozycji do termicznych odpowiedników. Podam podstawowe charakterystyki kwantowych punktów krytycznych (KPK) i zilustruję wprowadzane idee na przykładzie dwóch modeli -- paradygmatów teorii przemian fazowych. Podam przykłady układów fizycznych, których własności fizyczne wyjaśnia się obecnością KPK. Przedstawię krótko nową metodę badania KPK, metodę kwantowej wierności, oraz ostatnio otrzymane za jej pomocą wyniki w modelach typu modelu BCS. Skomentuję użyteczność nowej metody. ***** Quantum phase transitions and quantum criticality will be introduced and contrasted with their thermal counterparts. In particular basic characteristics of quantum critical points (QCPs) will be defined. The ideas will be illustrated using two paradigmatic models of both kinds of phase transitions. Examples of physical systems, whose properties are believed to be a consequence of the existence of KPK, will be given. A novel method of investigating QCPs -- quantum fidelity method, and recent results obtained with this method in BCS-like (pairing) models, will be briefly presented and its usefulness discussed.