16.10.2014
Sala 422 14:15 
Seminarium Doktoranckie

Beata Kowal

Kwazielestyczne rozpraszanie elektronów na jądrach atomowych

Podczas prezentacji przedstawię wyniki, które uzyskałam w mojej pracy magisterskiej dotyczącej rozpraszania kwazielastycznego elektronów na jądrach atomowych. Przedstawię formuły na przekrój czynny w modelu globalnego i lokalnego gazu Fermiego. Pokażę sposób znalezienia tensora hadronowego dla związanego nukleonu przy użyciu metody de Foresta i wynikający z niej problem niezachowania prądu oraz omówię metody jego przywracania. Pokażę wykresy, które wygenerowałam.