dr hab. G. Kondrat

Tam i z powrotem, czyli między perkolacją dyskretną a ciągłą

-