12.01.2015
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

mgr Marek Miller

Dodatnie odzworowania ekstremalne na algebrach macierzy: stabilne podprzestrzenie i nowe przykłady.

Podczas wykładu postaram się przybliżyć najnowsze wyniki zebrane w arXiv:1412.7469. Tematem wystąpienia będą ekstremalne odwzorowania dodatnie na algebrach macierzy. Ustalenie istnienia podprzestrzeni stabilnych ze względu na wielokrotne składanie dla szerokiej klasy takich odwzorowań stanie się punktem wyjścia do sformułowania twierdzenia wyliczającego wszystkie możliwe postaci podprzestrzeni stabilnych w najprostszym nierozpoznanym przypadku algebry macierzy rozmiaru 3x3. Co interesujące, jedna z możliwości będzie wymagać podania nowego przykładu odwzorowania dodatniego oraz udowodnienia jego ekstremalności. Elementarny dowód tego faktu zajmie drugą, bardziej techniczną cześć wykładu, którego czas trwania szacuję na około 60 min.